Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek radnego P. Rafała Ryś - ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Białośliwie, w następującej wysokości: 1) wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 PLN 2) dodatek funkcyjny – 3 150 PLN 3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4 020 PLN

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Betański Janusz
Brągiel Krystyna
Furman Tomasz
Kabatek Mateusz
Kozak Maria
Rożniatowska-Gwizdowska Teresa
Rybak Agnieszka
Ryś Rafał
Strojek Piotr
Tatera Dawid
Wolny Ryszard

PRZECIW (2)

Sonnenberg Krzysztof
Suska Joanna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Szweda Rafał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Burzyński Mirosław
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl