Wyniki głosowania imiennego w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca miasta na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo w terminie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Książek Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl