Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna - projekt 21/XXX.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Andrejko Tomasz
Broda Jan
Burbeło Joanna
Diawoł Mariusz
Edward Piliszko
Jackowski Marek
Kalin Małgorzata
Krzyżanowska Barbara
Marciak Zygmunt
Pacek Andrzej
Sobejko Janusz
Suchodolski Paweł
Uszakiewicz Zygmunt
Zieliński Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Żelak Justyna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl