Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radymna - projekt 12/XXX.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Andrejko Tomasz
Broda Jan
Burbeło Joanna
Diawoł Mariusz
Edward Piliszko
Jackowski Marek
Kalin Małgorzata
Marciak Zygmunt
Pacek Andrzej
Sobejko Janusz
Suchodolski Paweł
Uszakiewicz Zygmunt
Zieliński Tomasz
Żelak Justyna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Krzyżanowska Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl