Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 2.Głosowanie o poszerzenie Porządku obrad o punkt 6a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2021 r. - projekt 22/XXX.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Andrejko Tomasz
Broda Jan
Burbeło Joanna
Diawoł Mariusz
Edward Piliszko
Jackowski Marek
Kalin Małgorzata
Krzyżanowska Barbara
Marciak Zygmunt
Pacek Andrzej
Sobejko Janusz
Suchodolski Paweł
Uszakiewicz Zygmunt
Zieliński Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Żelak Justyna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl