Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie seniorów w proces kształtowania i użytkowania rewitalizowanej przestrzeni w Tomaszowie Lubelskim", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bednarz Andrzej
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl