Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego w Tomaszowie Lubelskim

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Lisikiewicz Jan

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bednarz Andrzej
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl