Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 13 czerwca 2021 r. Pana Konrada Ostrowskiego dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXX/318/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bednarz Andrzej
Gromek Andrzej Janusz
Witt Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl