Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2020 rok. Druk Nr 429 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (1)

Hadam Daniel

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl