Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 450 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (5)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl