Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Wiązowa) Druk Nr 442 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Ławrukajtis Beata
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (2)

Hebel Teresa
Kryża Michał

NIEOBECNI (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl