Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Włókiennicza) Druk Nr 448 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 8

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Miotk Lucyna

NIEOBECNI (8)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl