Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 435 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (9)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl