Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl