Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie rozstrzygnięcia Burmistrza w sprawie rozpatrzenia Uwagi Nr 1 z dn. 09.03.2021r.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek

NIEOBECNI (7)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl