Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018 r. dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I. Druk Nr 433 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Mrowicka Magdalena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (8)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl