Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej. Druk Nr 434 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl