Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 11 a projektu uchwały na Druku Nr 453 zmieniający uchwałę nr XXVII/391/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (7)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Okrój Anna
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl