Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w Rumi.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Mallek Barbara

NIEOBECNI (9)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl