Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (10)

Fus Mirosław Zbigniew
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Karpul Sebastian Fabian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bednarz Andrzej
Buczek Wiesław Jan
Gromek Andrzej Janusz
Witt Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl