Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Puszko Karol
Supronik Daniel

BRAK GŁOSU (2)

Borowski Piotr
Tolko Tomasz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl