Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok,

ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

PRZECIW (5)

Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Krokos Karol
Puszko Karol
Supronik Daniel

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bieniusiewicz Jadwiga
Czaplejewicz Helena
Panasiuk Jarosław

BRAK GŁOSU (2)

Bujwicki Piotr Karol
Tolko Tomasz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl