Wyniki głosowania imiennego w sprawie: dodania do porządku obrad punktu 5 o treści: "Zmiana wieloletniej prognozy finansowej"

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bednarz Andrzej
Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Gromek Andrzej Janusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl