Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 454 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Mrowicka Magdalena

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Ławrukajtis Beata
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl