Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Druk Nr 455 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (3)

Formella Bogdan
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Ławrukajtis Beata
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl