Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r., dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej. Druk Nr 458 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Ławrukajtis Beata
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl