Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Za zamknięciem omawianej dyskusji w pkt. 3 i przesunięcie do pkt. 17

ZA: 10, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (7)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Kaczmarek Marcin
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl