Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wniosek o zmianę do porządku obrad (wniosek zgłoszony przez radną V. Zawadzką) Przedstawienie radnym pisma MSWiA i dyskusja na temat jego treści. jako pkt 2

ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (7)

Gąsowska Romana
Jarząbek Kamil
Kowalczyk Arkadiusz
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Muskała Joanna
Zawadzka Violetta

PRZECIW (5)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Krawczykowski Konrad
Podawca-Kordowska Beata
Zięba Andrzej

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Gurazda Halina
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl