Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie punktu jako pkt. 12 (wniosek radnej R. Gąsowskiej) - Informacja o działaniach wójta podjętych w związku z wnioskiem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów

ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (5)

Gąsowska Romana
Jarząbek Kamil
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Zawadzka Violetta

PRZECIW (8)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Krawczykowski Konrad
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zięba Andrzej

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kowalczyk Arkadiusz
Muskała Joanna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl