Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kleszczów dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gąsowska Romana
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Podawca-Kordowska Beata
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jarząbek Kamil
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Zawadzka Violetta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl