Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów w Posterunku Policji w Kleszczowie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gąsowska Romana
Gurazda Halina
Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kowalczyk Arkadiusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl