Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 480 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (9)

Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (6)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Rydzewska Karolina

BRAK GŁOSU (3)

Formella Bogdan
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl