Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. Druk Nr 483 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (2)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Formella Bogdan
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl