Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianą

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Formella Bogdan

BRAK GŁOSU (4)

Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl