Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/159/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/136/2019 r. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 490 – projekt uchwały przedkłada Grupa Radnych Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl