Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przesunięcie projektu uchwały na Druku Nr 490 zmieniającego uchwałę Nr X/159/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/136/2019 r. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi z pkt 13 do pkt 4c

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (18)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Okrój Anna

NIEOBECNI (1)

Grinholc Henryk
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl