Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Sp. z o. o. z siedzibą w Rumi. Druk Nr 495 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (6)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Mallek Barbara
Socha Mateusz

NIEOBECNI (1)

Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl