Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek formalny za zamknięciem dyskusji w tym punkcie.

ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (5)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Bartelke Piotr

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl