Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (10)

Chmielewski Michał
Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Hubert
Kopeć Tomasz
Rawski Stanisław
Serafin Łukasz
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Gazda Tomasz
Kopeć Marek
Skimina Stanisław
Tłusta Helena
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl