Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty,

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (9)

Chmielewski Michał
Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Hubert
Kopeć Tomasz
Serafin Łukasz
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Rawski Stanisław

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Gazda Tomasz
Kopeć Marek
Skimina Stanisław
Tłusta Helena
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl