Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 504 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Mallek Barbara
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl