Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 508 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (5)

Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl