Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 509 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (6)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Okrój Anna
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl