Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Reasumpcja głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 484 wraz z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl