Wyniki głosowania imiennego w sprawie: powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na rozbudowie i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Lisikiewicz Jan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl