Wyniki głosowania imiennego w sprawie: formalny o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Jarząbek Kamil
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zięba Andrzej

PRZECIW (1)

Zawadzka Violetta

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gąsowska Romana

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl