Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawka nr 2

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gąsowska Romana

BRAK GŁOSU (2)

Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl