Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawka nr 20

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (8)

Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kruszyński Ryszard
Książek Adam

BRAK GŁOSU (4)

Biegała Katarzyna
Gąsowska Romana
Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl