Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawka nr 105

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Kruszyński Ryszard
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Gąsowska Romana
Książek Adam

BRAK GŁOSU (2)

Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl