Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gąsowska Romana
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl